پروژه ها

سرویس ها
_

پروژه های ما

گروه مسکن سازان مادر زیر مجموعه هلدینگ سرمایه گزاری مادر با هدف ساخت مجتمع های مسکونی با کیفیت با نام هما،با شرایط واگزاری مناسب با داشتن تجربه کافی در امر ساخت و ساز و داشتن کادر مجرب و کارآموزده از مهندسین عالی رتبه تشکیل شده است تا بتواند گامی در جهت خانه دار شدن همشهریان عزیز و ایجاد  اشتغال پایدار و رونق اقتصادی بردارد .

پروژه آوا 1

به صورت پیمان مدیریت

پروژه آوا 2

به صورت پیمان مدیریت

پروژه آوا 3

به صورت پیمان مدیریت

واگزاری قطعی

پروژه هما 2

واگزاری قطعی

پروژه هما 3

واگزاری قطعی

پروژه هما 4

واگزاری قطعی

پروژه هما 5

واگزاری قطعی