پروژه ها

سرویس ها
_

پروژه های ما

گروه مسکن سازان مادر زیر مجموعه هلدینگ سرمایه گزاری مادر با هدف ساخت مجتمع های مسکونی با کیفیت با نام هما،با شرایط واگزاری مناسب با داشتن تجربه کافی در امر ساخت و ساز و داشتن کادر مجرب و کارآموزده از مهندسین عالی رتبه تشکیل شده است تا بتواند گامی در جهت خانه دار شدن همشهریان عزیز و ایجاد  اشتغال پایدار و رونق اقتصادی بردارد .

پروژه آوا 1

خیابان نوفرهنگ9

به صورت پیمان مدیریت

پروژه آوا 2

کوی بهارستان ، بین بهارستان 7 و 8

به صورت پیمان مدیریت

پروژه آوا 3

خیابان ناصرخسرو ، بین دانشسرا و شهید شلیلیان

به صورت پیمان مدیریت

پروژه آوا 4

خیابان نوفرهنگ 9 ، قطعه چهارم

به صورت پیمان مدیریت

پروژه آوا 5

خیابان هنر 4 ، نبش فرهنگ 28

به صورت پیمان مدیریت

پروژه هما 6

خیابان شیخ بهائی ، بین هجرت و آفرینش

به صورت پیمان مدیریت

کوی حافظ ، انتهای بلوار اصلی

واگزاری قطعی

پروژه هما 2

خیابان نواب ، بین صفا و معزی

واگزاری قطعی

پروژه هما 3

خیابان نواب ، بین معزی و مدرس

واگزاری قطعی

پروژه هما 4

خیابان نواب ، نبش خیابان صفا

واگزاری قطعی

پروژه هما 5

فرهنگ شهر ، بلوار گلها

واگزاری قطعی